Gjærfabrikk 7


Einar Helmers-Olsen

De Norske Gjær og Spritfabrikker. Kaigaten 5

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Skorstein, Gjærfabrikk

Einar Helmers-Olsen

De Norske Gjær og Spritfabrikker. Kaigaten 5

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Skorstein, Gjærfabrikk

Einar Helmers-Olsen

De Norske Gjær og Spritfabrikker. Kaigaten 5

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Skorstein, Gjærfabrikk

Atelier KK

[Kaigaten 5]

Gatelys, Gate, Skorstein, Gjærfabrikk, Gjærfabrikker

Atelier KK

[Kaigaten 5]

Gatelys, Hest, Gate, Hestekjerre, Skorstein, Gjærfabrikk, Gjærfabrikker

Atelier KK

[Produkter fra Den norske Gjær- og Spritfabrikk utstilt i butikkinteriør]

Hylle, Kvinne, Kvinner i arbeid, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Gjærfabrikk, Gjærfabrikker

Knoop

[Gravfølge forbi Smørfabrikken Ørnen]

Snø, Fabrikk, Gravfølge, Skofabrikk, Gjærfabrikk, Smørfabrikk