Glasmalerier 2

Samlinger knyttet til Glasmalerier

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0794
  • ubb-ms-0865
  • ubb-ms-0972-II-38
  • ubb-ms-0972-III-6

[Forskjellige dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie og I. C. Dahl]

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Religion, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Glasmalerier, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl

Fotografier og tegninger, der har tilhørt W. H. Christie.

Fotografier, Tegninger (og illustrationer), Glasmalerier, Mynt, myntfunn, myntkatalog, Kirkevinduer