Jærstol 1


Atelier KK

[Vestlandsk Vevkunst]

Interiør og innredning, Museum, Kiste, Husflid og kunsthåndverk, Veggteppe, Samling, museum, Billedvev, Jærstol