Telemast 20


Neveen & Co

Den Traadlöse

Bygninger, Postkort, Telegrafstolpe, Telegrafbygning, Telemast

Atelier KK

[Parti fra Rundemannen]

Fjell, Bygninger, Paviljong, Kringkasting, Telemast, Meteorologisk stasjon

Atelier KK

[Parti fra Rundemanen]

Fjell, Paviljong, Kringkasting, Telefonstolpe, Telemast, Meteorologisk stasjon

Atelier KK

[Parti fra Rundemanen]

Fjell, Vei, Paviljong, Telemast, Meteorologisk stasjon

Atelier KK

[Parti fra Rundemanen]

Fjell, Paviljong, Vann, Telemast, Meteorologisk stasjon

Atelier KK

[Telegrafbygningen, Starvhusgaten 4, mot Christies gate]

1926-10-06

Gatelys, Gate, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Arkitekter, Telemast

Atelier KK

[Telegrafbygningen, Starvhusgaten 4. Hovedfasaden tatt fra Byparken]

1926-10-06

Mann, Park, Benk, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Arkitekter, Telemast

Atelier KK

[Sjømannsskolen, Nordnes ca. 1926]

Vei, Skolebygning, Tårn, Arkitekt, Sjømannsskole, Arkitekter, Telemast

Atelier KK

[Sjømandsskolen, Nordnes ca. 1926]

Vei, Skolebygning, Tårn, Arkitekt, Sjømannsskole, Arkitekter, Skoler, Telemast

Atelier KK

[Sjømandsskolen, Nordnes ca. 1926]

Vei, Skolebygning, Tårn, Arkitekt, Sjømannsskole, Arkitekter, Skoler, Telemast

Atelier KK

[Radiostasjonen på Rundemannen, Bergen]

Fjell, Kringkasting, Telemast

Atelier KK

[Telegrafbygningen sett fra Byparken]

Park, Benk, Arkitekt, Barn og andre voksne, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Arkitekter, Telemast

Atelier KK

[Telegrafbygningen sett fra Byparken]

Portal, Park, Arkitekt, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Arkitekter, Telemast

Atelier KK

[Telegrafbygningen sett fra Byparken]

Portal, Park, Benk, Arkitekt, Barn og andre voksne, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Arkitekter, Telemast

Atelier KK

[Telegrafbygningen sett fra Byparken]

Portal, Park, Benk, Arkitekt, Barn og andre voksne, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Arkitekter, Telemast

Atelier KK

[Telegrafbygningen. Arkitekter Finn Berner og Anton M. Kielland]

By- og småsteder, Portal, Park, Vindu, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Telemast

Atelier KK

[Radiomast Frudalsmyra, Askøy]

Kringkasting, Radiomast, Radiostasjon, Telemast

Atelier KK

[Radiomast Frudalsmyra, Askøy]

Bygninger, Kringkasting, Radiomast, Radiostasjon, Telemast

Olai Schumann Olsen

[Gutt i Byparken]

By- og småsteder, Park, Gutt, Kåpe, Sixpence, Herrehatt, Knebukse, Telefonselskap, Telemast

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Utsikt fra Ulriken]

1965-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Telemast