Skihopping 11


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Totland]

Snø, Vinter, Skihopping

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Totland]

Snø, Vinter, Skihopping

Ukjent

Skirendet paa Lerskallen ved Ljan, 1887

Idrett, Skihopping

Ukjent

[Reproduksjon av illustrasjon som viser skihopping]

Skihopping

Kristen Dverhagen Irgens

1918 Holmenkolsagen

Snø, Vinter, Folkemengde, Skihopping

Einar Alf Hjorth Johansen

Et daarlig billede av et fint hopp i Grytviksbakken

1914-08-09

Fjell, Skihopping, Hopprenn, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

Grytviksbakken under skirendet 9nde august 1914. Billedet er taget om eftermiddagen; giver forøvrig et urigtig slakt indtrykk av bakken

1914-08-09

Fjell, Skihopping, Hopprenn, Hvalfangst, Fangststasjon

Bjarne Heggland

[Skihopp]

Snø, Vinter, Skihopping, Hopprenn, Hoppbakke

Bjarne Heggland

[Skihopp]

Snø, Vinter, Skihopping, Hopprenn, Hoppbakke

Bjarne Heggland

[Skihopp]

Snø, Vinter, Skihopping, Hopprenn, Hoppbakke

Bjarne Heggland

[Skihopp]

Snø, Vinter, Skihopping, Hopprenn, Hoppbakke