Tørrfisk 1

Samlinger knyttet til Tørrfisk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1019

Hilbrandt Meyer

Tanker om de ulige Meeninger udi den Bergenske Tørfiske Handel, forefalden udi Augusti Maaned i Aaret 1764

1700-tallet, Bergen, Tørrfisk