Bergenhus fæstning og slot 4

Samlinger knyttet til Bergenhus fæstning og slot

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0012
  • ubb-ms-0013
  • ubb-ms-0014
  • ubb-ms-0015
  • ubb-ms-0174

Eduard Wilhelm Moss

Bergenhus festning

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Bygninger, Fiskebåt, Brygge, Båt, Dampskip, Oversiktsbilde, Bergenhus, Bergenhus fæstning og slot, Bergenhus slott, Vågen, Våg

M. Abel; Peter Christian Krogh

Situations-plan over Bergenhuus staadt med samtlige underliggende fæstninger

1700-tallet, Bergenhus fæstning og slot

Carta af Bergenhus slot

Bergenhus fæstning og slot

Materialier til Urda

Brev, Bergen, Arkeologi, Religion, Historie, Folkloristikk, Kirker, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Urda, Språkforskning, Byzantisk maleri i B. M., Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Rune-monumenter i Bergens stift av W. F. K. Christie, Navne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Hjørundsfjords prestegjelds beskrivelse, Bergenhus fæstning og slot, Personnavne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Inventarliste, Mindesmerker og sagn vedk., Jørringsfjords prestegjeld