Bergenhus fæstning og slot 3

Samlinger knyttet til Bergenhus fæstning og slot

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0012
  • ubb-ms-0013
  • ubb-ms-0014
  • ubb-ms-0015
  • ubb-ms-0174

Eduard Wilhelm Moss

Bergenhus festning

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Bygninger, Fiskebåt, Brygge, Dampskip, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Bergenhus, Bergenhus fæstning og slot, Bergenhus slott, Vågen, Våg

M. Abel; Peter Christian Krogh

Situations-plan over Bergenhuus staadt med samtlige underliggende fæstninger

1700-tallet, Bergenhus fæstning og slot

Materialier til Urda

Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Kirker, Folkloristiske optegnelser, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Urda vedk., Sprogstudier, Byzantisk maleri i B. M., Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Rune-monumenter i Bergens stift av W. F. K. Christie, Navne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Hjørundsfjords prestegjelds beskrivelse, Bergenhus fæstning og slot, Personnavne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Materiale til Urda, Mindesmerker og sagn vedk., Jørringsfjords prestegjeld, Inventar paa Beregenhus i 1615