Uttog av Absalon Pedersen Beyer 1

Samlinger knyttet til Uttog av Absalon Pedersen Beyer

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0192

Udtog av Magister Absalon Pedersen Beyers Protocoll, udskrevet av Cancellieraad og Borgermester Hilbrandt Meyer udi Bergen, den 30 Augusti Aar 1780. Med fortale av Meyer.

Historie, Excerpter, Bergen vedk, Dagboksoptegnelser, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Uttog av Absalon Pedersen Beyer