Dokument 9


Ukjent

Viking congress Lerwick, Shetland, July 1950

Dokument

[Søknad om innførselslisens]

Søknad, Import, Dokument, Møbelfabrikk

[Søknad om innførselslisens]

Søknad, Import, Dokument, Møbelfabrikk

[Søknad om innførselslisens]

Oppdragsfoto, Søknad, Dokument

[Søknad om utførselslisens]

Søknad, Eksport av varer, Tørrfisk, Dokument

[Søknad om utførselslisens]

Søknad, Eksport av varer, Tørrfisk, Dokument

[Dokument fra 1939]

Oppdragsfoto, Dokument

[Dokument fra 1939]

Oppdragsfoto, Dokument

[Bergens fotballkrets]

Fotball, Oppdragsfoto, Diplom, Fotballag, Dokument