Muséer 32


Atelier KK

[Bygningsarbeid på Historisk Museum]

1925-02-20

Museum, Arkitekt, Byggeplass, Vindu, Arkitekter, Muséer

Knud Knudsen; Atelier KK

[Eksteriør av Bergen Museum, åpning av fiskeriutstilling 1865]

Museum, Vindu, Steingjerde, Muséer

Atelier KK

[Fra åpningen av Rasmus Meyers samlinger i 1924]

Kunstsamling, museum, Museum, Kvinne, Mann, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Portal, Arkitekt, Steinhelle, Inngangsparti, Vindu, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Sideinngang, Rasmus Meyers Samlinger]

Museum, Portal, Arkitekt, Vindu, Gatedør, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Inngangspartiet]

Museum, Arkitekt, Inngangsparti, Søyler, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Portal, Arkitekt, Inngangsparti, Terrasse, Arkitekter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Portal, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Terrasse, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Portal, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Terrasse, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Portal, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Terrasse, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Portal, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Arkitekt, Vindu, Gatedør, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger]

Museum, Portal, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Fasaden mot Lars Hillesgate]

Museum, Gate, Arkitekt, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Fasaden mot Lars Hilles gate]

Museum, Gate, Arkitekt, Gutt, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Fasaden mot Lars Hilles gate.]

Museum, Portal, Arkitekt, Vindu, Gatedør, Takrenne, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Fasaden mot Lars Hilles gate]

Museum, Gate, Arkitekt, Valmtak, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Lastebil med tre pianokasser fra Jacob Knudsen pianofabrikk]

Museum, Piano, Lastebil, Sjåfør, Automobilforretninger og rekvisita, Pianofabrikker og lagere, Muséer

Atelier KK

Kunstsamling, museum, Innrammede bilder, Speil, Kommode, Stueur, Muséer

Atelier KK

Kunstsamling, museum, Innrammede bilder, Speil, Kommode, Stueur, Muséer

Atelier KK

[Interiør Bergen Billedgalleri. 11 malerier av Erik Werenskiold]

Kunstsamling, museum, Maleri, Muséer

Atelier KK

[Holbergstatue i Bergen Billedgalleri]

Kunstsamling, museum, Statuer/Skulptur, Muséer

Atelier KK

[Holbergstatue, ca. 1926]

Kunstsamling, museum, Statuer/Skulptur, Muséer

Atelier KK

[En gruppe mennesker utenfor Naturhistorisk museum]

Professor, Museum, Botanisk hage, Gruppe, Vindu, Arkeolog, Muséer

Atelier KK

[En gruppe mennesker utenfor Naturhistorisk Museum ca 1927]

Professor, Museum, Botanisk hage, Gruppe, Vindu, Arkeolog, Muséer

Atelier KK

[Historisk Museum ved Møhlenprisbakken]

1925-02-20

Museum, Universitet og forskning, Bolighus, Tårn, Arkitekt, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Historisk Museum ved Møhlenprisbakken]

1925-02-20

Museum, Universitet og forskning, Bolighus, Tårn, Arkitekt, Arkitekter, Muséer

Atelier KK

[Historisk museum]

1925-02-20

Museum, Universitet og forskning, Arkitekt, Byggeplass, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Historisk Museum. Fotografert fra Olaf Ryes vei]

1925-02-20

Museum, Universitet og forskning, Arkitekt, Vindu, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Museumsgjenstander 1925]

Gjenstander, Museum, Muséer