Postbil 10


Gustav Brosing

Bergen posthus, åpningen

By- og småsteder, Postkontor, Lastebil, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbil

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Åpningen.

By- og småsteder, Postkontor, Lastebil, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbil

Atelier KK

[Postbil utenfor Teateret ca. 1925]

Teaterbygning, Park, Varebil, Postbil

Atelier KK

[Postbiler parkert i Domkirkegaten]

Gatelys, Gate, Lastebil, Brostein, Varebil, Ford, Posthus, Postbil

Atelier KK

[Postbiler parkert i Domkirkegaten]

Gatelys, Bil, Car, Lastebil, Brostein, Murhus, Postbil

Atelier KK

[Det nye hovedpostkontoret]

Postkontor, Lastebil, Postsekk, Postbil, Postfunksjonær

Atelier KK

[Levering av postsekker]

Lastebil, Postsekk, Postbil, Postfunksjonær

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Bil, Car, Tønne, Amerikabåt, Postbil, Skipsrederi

Atelier KK

[Postbil]

By- og småsteder, Lastebil, Postbil, Postbud

Atelier KK; K. Knudsen & Co

[Postbil]

By- og småsteder, Lastebil, Postbil, Postbud