Christi krybbe skoler 4


Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

Et oprigtigt Venne-brev om det for nogen Tid siden i Bergen fundne Dørre-brev. Forfattet i en Svar-Skrivelse Til en Ven i Byen, fra en Ven paa Landet

1700-tallet, Christi krybbe skoler

Johan Nordahl Brun

Forslag til en nye Stiftelse i Bergen : Fremsat i en Tale, holden paa Christi Krybbe den 9de Maji 1781

1700-tallet, Bergen, Christi krybbe skoler

Johan Nordahl Brun

Gammelt og Nyt om Stiftelsen Christi Krybbe

1800-tallet, Bergen, Christi krybbe skoler, Fattigskoler, Stiftelse, Skole

Christian VI

Christi Krybbes Fundatz for Kors-Kircke Meenighed i Bergen

1700-tallet, Christi krybbe skoler, Skolevesen, Fattigskoler