Banksjef 3


Banksjef C. J. Ege

Mannsportrett, Banksjef

Knud Knudsen

[Hos sorenskriver Ole Bøgh i Skivebakken]

Kvinne, Barn, Hageselskap, Mann, Sorenskriver, Skuespiller, Banksjef, Konsul, Assuransedirektør

Andreas Mathias Anderssen

Adolf Bredo Stabell

Journalist, Banksjef, Redaktør, Odelstingspresident