Auksjonsforretninger 2

Samlinger knyttet til Auksjonsforretninger

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0553
  • ubb-ms-0554
  • ubb-ms-0607
  • ubb-ms-0623
  • ubb-ms-0684

Christian Magnus Falsen

Et hefte indeholdende avhandlinger om: Overformynderiet. - Skifteforvaltningen. - Rettens Personer og Behandling. - Auktionvæsenet.

Skifte, Rettsvesen, Auksjonsforretninger

Christian Magnus Falsen

Registratur over Bergens stifts arkiv ved avleveringen 8/5 1828 fra stiftamtmand Falsen til politimester Lassen.

Skifte, Rettsvesen, Auksjonsforretninger