Frontispis 4


Atelier KK

[Allehelgens gate 3]

Vindu, Gate, Brostein, Portal, Politistasjon, Offentlige kontorer, Frontispis

Atelier KK

[Skipperforeningens aldershjem]

Vindu, Barn, Tårn, Arkitekt, Aldershjem, Steintrapp, Steinmur, Ark, Portal, Arkitekter, Frontispis

Atelier KK

[Eksteriør, Bergen Politikammer, Allehelgens gate 3]

Gate, Brostein, Trikkeskinner, Politistasjon, Offentlige kontorer, Frontispis

Atelier KK

[Eksteriør, Bergen Politikammer, Allehelgens gate 3]

Gate, Brostein, Trikkeskinner, Politistasjon, Offentlige kontorer, Frontispis