Frontispis 4


Atelier KK

[Allehelgens gate 3]

Portal, Gate, Brostein, Vindu, Politistasjon, Offentlige kontorer, Frontispis

Atelier KK

[Skipperforeningens aldershjem]

Barn, Portal, Tårn, Arkitekt, Aldershjem, Steintrapp, Vindu, Steinmur, Ark, Arkitekter, Frontispis

Atelier KK

[Eksteriør, Bergen Politikammer, Allehelgens gate 3]

Gate, Brostein, Trikkeskinner, Politistasjon, Offentlige kontorer, Frontispis

Atelier KK

[Eksteriør, Bergen Politikammer, Allehelgens gate 3]

Gate, Brostein, Trikkeskinner, Politistasjon, Offentlige kontorer, Frontispis