Gullsmed- og Juvelforretning 40


Olaf Andreas Svanøe

Hjørnehuset Olav Kyrres gate-Starvhusgaten 3

By- og småsteder, Gate, Løpegutt, Musikkhandel, Papir & kortevareforretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Tannlegekontor

Atelier KK

[Interiør fra Gullsmedforretning]

Monter, Butikkinteriør, Gullsmed- og Juvelforretning, Jernovn, Glassmonter, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Interiør fra Gullsmedforretning]

Monter, Skap, Butikkinteriør, Gullsmed- og Juvelforretning, Glassmonter, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Foto av utstillingsvindu hos Gullsmed G. Underhaug i Strandgaten 112]

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Parti fra Strandgaten 57]

Gatelys, Vindu, Gatedør, Markise, Gullsmed- og Juvelforretning, Pilaster, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Gullsmed- og Juvelforretning, Barn og andre voksne, Manufakturforretninger, Arkitekter, Guldsmed- & juvelerforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Brakke, Brygge, Arkitekt, Rekkverk, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Gullsmed- og Juvelforretning, Manufakturforretninger, Arkitekter, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Marken 6. A/S Safir, gullsmedforretning ca. 1925]

Vindu, Gatedør, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

Olav Kyrres gate 31. Parti fra Gullsmed R. Iversen og Wernøe & Guldbrandsen 1925

Inngangsparti, Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Fotografiske artikler, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

Olav Kyrres gate 31. Parti fra Gullsmed R. Iversen og Wernøe & Guldbrandsen 1925

Inngangsparti, Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Fotografiske artikler, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

Olav Kyrres gate 31. Parti fra Gullsmed R. Iversen og Wernøe & Guldbrandsen 1925

Inngangsparti, Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Fotografiske artikler, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf]

1926-02-19

Gatelys, Forsikringsselskap, Vindu, Hydrant, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf]

1926-02-19

Gatelys, Forsikringsselskap, Vindu, Hydrant, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf.]

1926-02-19

Gatelys, Gutt, Forsikringsselskap, Vindu, Hydrant, Fotospøkelse, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 5]

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Torgallmenningen 5]

Lege, Butikk, Brostein, Forretningsgård, Allmenning, Søyler, Gjenreising og sanering, Konfeksjonsforretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Tannlege, Advokat, Guldsmed- & juvelerforretninger, Sakførere og advokater, Tandlæger, Klædehandlere, Læger

Atelier KK

[Theodor Olsens Eftf., Småstrandgaten 4]

Gatelys, Personbil, Gate, Butikk, Skredderforretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Skræddere

Atelier KK

[Torgallmenningen 5]

By- og småsteder, Lege, Butikk, Brostein, Hydrant, Allmenning, Gullsmed- og Juvelforretning, Tannlege

Atelier KK

[Småstrandgaten]

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Bank, Butikk, Lastebil, Forsikringsselskap, Brostein, Fotospøkelse, Bøttehatt, Mote, Gullsmed- og Juvelforretning

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf., Kong Oscars gate 26]

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Steinhelle, Gullsmed- og Juvelforretning

Atelier KK

[Strandkaien 6]

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Fotoatelier, Forretningsgård, Vindu, Kolonialforretning, Jernvarehandel, Gullsmed- og Juvelforretning, Glassmonter, Arkitekter, Kolonialforretninger, Guldsmed- & juvelerforretninger, Jernvarehandlere, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Utstillingsvindu med "Bergensk Arbeide", A/S Safir]

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Sølvgjenstander, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

1924-10-21

By- og småsteder, Skolebygning, Gate, Trehusbebyggelse by, Fotospøkelse, Gullsmed- og Juvelforretning

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

1924-10-21

By- og småsteder, Skolebygning, Gate, Trehusbebyggelse by, Fotospøkelse, Gullsmed- og Juvelforretning

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

By- og småsteder, Gate, Oversiktsbilde, Verksted, Gullsmed- og Juvelforretning

Atelier KK

Torgallmenningen

Personbil, Restaurant/Kafe, Eksteriør, Gullsmed- og Juvelforretning, Parfymeri

Atelier KK

Strandgaten

Flag, Flagg, Juletre, Julepynt, Trikkeskinner, Fotospøkelse, Varemagasin, Syforretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Julegate

Norvin Reklamefoto

Elektromagasinet A/S

By- og småsteder, Gate, Reklamefoto, Brostein, Tobakkhandel, Elektrisk forretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Vindusutstilling

Norvin Reklamefoto

Elektromagasinet A/S

Personbil, Gate, Reklamefoto, Reklameskilt, Brostein, Tobakkhandel, Varebil, Trikkeskinner, Fruktforretning, Elektrisk forretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Folkevognbuss

Norvin Reklamefoto

Elektromagasinet A/S

Personbil, Gate, Reklamefoto, Reklameskilt, Brostein, Tobakkhandel, Varebil, Trikkeskinner, Elektrisk forretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Folkevognbuss

Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Bygninger, Gullsmed- og Juvelforretning, Gullsmed

Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Gullsmed- og Juvelforretning, Gullsmed

Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Gullsmed- og Juvelforretning, Gullsmed

Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Gullsmed- og Juvelforretning, Gullsmed

Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Gullsmed- og Juvelforretning, Vindusutstilling, Gullsmed

Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Gullsmed- og Juvelforretning, Gullsmed

Olai Schumann Olsen

[Nordahl Bruns gate / Olav Kyrres gate]

Museum, Gatelys, Kvinne, By- og småsteder, Gate, Park, Kåpe, Jerngjerde, Brostein, Herrehatt, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger