Bakerovn 13


Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Mann, Arbeidsklær, Bakeri, Baker, Bakerovn, Bakebord

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Militærleir, Soldat, Kontaktkopi, Trekasse, Øks, Ved, Gruppe, Bakerovn, Hovedkvarter, Mellomformat, FN, UNEF

Atelier KK

[Interiør fra A/S Ditlef Martens Brødfabrikk og Konditori]

Baker, Bakervarer, Bakerovn, Bakere

Atelier KK

[Interiør fra A/S Ditlef Martens Brødfabrikk og Konditori]

Baker, Bakervarer, Bakerovn, Bakebord, Bakere

Atelier KK

[Interiør fra A/S Ditlef Martens Brødfabrikk og Konditori]

Bakeri, Bakerovn, Bakere

Atelier KK

[Interiør fra A/S Ditlef Martens Brødfabrikk og Konditori]

Bakeri, Bakerovn, Bakere

Atelier KK

[Interiør. Bakeri. Brødovner. To menn i arbeid ca. 1924]

Arbeider, Bakeri, Bakerovn, Bakere

Atelier KK

[Interiør. Bakeri. Brødovner. Menn i arbeid ca. 1924]

Arbeider, Bakeri, Bakerovn, Bakere

Atelier KK

[Interiør. Bakeriet hos Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør, Bakeri, Bakerovn

Atelier KK

[Ditlef Martens]

Interiør, Fabrikk, Arbeidsklær, Bakeri, Brød, Bakerovn, Bakere

Atelier KK

[Ditlef Martens]

Interiør, Fabrikk, Arbeidsklær, Bakeri, Brød, Bakerovn, Bakere

Atelier KK

[Bakerovener hos Ditlef Martens bakeri]

Interiør, Bakeri, Bakerovn

Atelier KK

[Ditlef Martens bakeri]

Interiør, Arbeider, Mann, Baker, Bakerovn