Kost 12


Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Jan Greve

[Kongsgaten]

Gatelys, Vei, Hestekjøretøy, Kost, Barn og far

John Kjølvik

[Bredsgården, nedre del, sett oppover.]

Arbeider, Postkort, Mann, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Kost, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Kosting av golv]

Mølle, Kost, Møllebruk - Kontorer -, Feiebrett

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Renovasjonsvogn

Ralph L. Wilson

Landophold hos Truls sommeren 1923. Husets facade, Truls med kost, Emma

Kvinne, Familie og slekt, Sommerkjole, Sommer, Benk, Kost, Landsted, Leketrillebår