Kost 24


Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Jan Greve

[Kongsgaten]

Gatelys, Vei, Barn og far, Hestekjøretøy, Kost

John Kjølvik

[Bredsgården, nedre del, sett oppover.]

Arbeider, Postkort, Mann, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Kost, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Kosting av golv]

Mølle, Kost, Møllebruk - Kontorer -, Feiebrett

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Renovasjonsvogn

Solveig Greve

[Knøsesmuget 19 v/ Skottegaten]

Personbil, Spade, Mann, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Kost, Lagerfrakk

Solveig Greve

[Knøsesmuget 19 v/ Skottegaten]

Spade, Mann, Trehusbebyggelse by, Smau, Kost, Lagerfrakk

Solveig Greve

[Knøsesmuget 19 v/ Skottegaten]

Spade, Mann, Trehusbebyggelse by, Smau, Kost, Lagerfrakk

Solveig Greve

[Barn lager sandkasse/lekeplass på parkeringsplass]

Barn i lek, Personbil, Spade, Venner og venninner, Barneklær, Hverdagsklær, Parkeringsplass, Kost, Sandkasse, Poncho

Solveig Greve

[Barn lager sandkasse/lekeplass på parkeringsplass]

Barn i lek, Personbil, Spade, Venner og venninner, Barneklær, Hverdagsklær, Parkeringsplass, Kost, Sandkasse, Poncho

Solveig Greve

[Snømåking etter stort snøfall]

Kvinne, Spade, Snø, Gate, Mann, Hverdagsklær, Kost, Snømåking

Solveig Greve

[Liten hvil og passiar etter snømåking]

Spade, Snø, Gate, Mann, Hverdagsklær, Kost, Snømåking

Solveig Greve

[Snømåking etter stort snøfall]

Spade, Snø, Gate, Mann, Hverdagsklær, Kost, Snømåking

Solveig Greve

[Torvtekking]

Sommer, Mann, Hytte, Kost, Torvtak, Kniv, Torvtekking

Solveig Greve

[Torvtekking]

Sommer, Mann, Hytte, Kost, Torvtak, Kniv, Torvtekking

Solveig Greve

[Torvtekking]

Sommer, Mann, Hytte, Kost, Torvtak, Kniv, Torvtekking

Olai Schumann Olsen

[Portrett av ung mann med mandolin]

Ung mannsportrett, Snø, Mann, Kost

Ralph L. Wilson

Landophold hos Truls sommeren 1923. Husets facade, Truls med kost, Emma

Kvinne, Sommer, Familie og slekt, Sommerkjole, Benk, Kost, Landsted, Leketrillebår