Parade 11


Einar Jønsberg Müller

[Parade gjennom bygate]

Arkitektur og byggeskikk, Gate, Folkemengde, Parade

Jacob Blaauw Kooter

[Fra kongens bursdagsparade]

Konge, Folkemengde, Parade

Jacob Blaauw Kooter

Chinese burial parade

Begravelse, Parade

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Kadett, Kanon, Marinegast, Marineuniform, Parade

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Soldat, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform, Parade

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Kadett, Kanon, Marinegast, Marineuniform, Parade, Fetevarehandlere

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Oversiktsbilde, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform, Parade

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordeskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Oversiktsbilde, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform, Parade

Atelier KK

[Parade ved Nøstetorget]

Gatelys, Sykkel, Gate, Mann, Marineuniform, Parade

Atelier KK

[Militært arrangement i Bergen]

Militæruniform, Soldat, Mann, Gevær, Parade

Atelier KK

[Militært arrangement i Bergen]

Militæruniform, Soldat, Mann, Gevær, Parade