Promenering 10


Ukjent

Bergen

Gatelys, Postkort, Gate, Park, Folkemengde, Promenering

Bergen

Postkort, Gate, Park, Gasslykt, Promenering

Ukjent

[Lille Lungegårdsvann]

By- og småsteder, Fiskebåt, Robåt, Fritidsbåt, Havn, Oversiktsbilde, Promenering

Olaf Andreas Svanøe

Fjellveien

Fjell, Fottur, Hatt, Kjole, Promenering

Marcus Selmer

Partie fra Fjøsanger

Folk, Nettinggjerde, Bukt, Promenering

Olaf Andreas Svanøe

Udsigt fra Leite

Landskap, Folk, Kvinne, Sjø, Mann, Promenering

Olaf Andreas Svanøe

Ved Svartediket

Landskap, Folk, Kvinne, Innsjø, Mann, Promenering

[Kalfarveien forbi Stadsporten]

By- og småsteder, Vei, Promenering

Ukjent

Fra Fjeldveien.

Landskap, Folk, Fjell, By- og småsteder, Paraply, Promenering

Olaf Andreas Svanøe

Kalfarbakken

By- og småsteder, Vei, Hest, Hestekjerre, Promenering