Botanik 11

Samlinger knyttet til Botanik

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0148
 • ubb-ms-0300
 • ubb-ms-0302
 • ubb-ms-0309
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0371
 • ubb-ms-0400
 • ubb-ms-0470
 • ubb-ms-0516
 • ubb-ms-0523
 • ubb-ms-0638
 • ubb-ms-0640
 • ubb-ms-0641
 • ubb-ms-0712
 • ubb-ms-0717
 • ubb-ms-0718
 • ubb-ms-0719
 • ubb-ms-0720
 • ubb-ms-0721
 • ubb-ms-0722
 • ubb-ms-0723
 • ubb-ms-0724
 • ubb-ms-0725
 • ubb-ms-0734
 • ubb-ms-0758
 • ubb-ms-0777-A
 • ubb-ms-0829
 • ubb-ms-0895
 • ubb-ms-0903
 • ubb-ms-1937
 • ubb-ms-1994
 • ubb-ms-1999

Martin Hendriksen Vahl; Carl von Linné

[Prælectiones privatissimæ]

1770

Zoologi, Botanikk, Vitenskapshistorie, Entomologi, Brev, Botanik, 1700-tallet, Sverrige vedk., Forelesninger

S. Thele

Planterne i Aaensire og Omegn

1917-04-18

Botanikk, Botanik

Peder Engelbrethsen

havskjærenes flora

Botanik

C. Müller

naar planterne fryser

Botanik

L. Kny

Har plantene følelse?

Botanik

L. Kny

Har planterne Følelse?

Botanik

Friedrich Upmeyer

Kunstig ernæringaf planter

Botanik

Adolf Dal

Planternes opfattelse af lyset

Botanik

A.L. Clément

Gaolian

Botanik

Jens Holmboe

Lidt om furuens høidetilvekst paa Østlandet i de fen sidste aar

Botanik

Ukjent

Hvordan planter virker paa den fotografiske plade i mørke

Botanik