Litteraturhistorie 20

Samlinger knyttet til Litteraturhistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0699
 • ubb-ms-0790-A-17
 • ubb-ms-0790-A-30
 • ubb-ms-0790-A-38
 • ubb-ms-0790-A-8
 • ubb-ms-0790-A-9
 • ubb-ms-0790-B-17
 • ubb-ms-0790-B-19
 • ubb-ms-0790-B-20
 • ubb-ms-0790-B-4
 • ubb-ms-0790-B-5
 • ubb-ms-0790-B-6
 • ubb-ms-0790-C-10

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Knud Lyne Rahbek

Om den danske Stiil : et Forsøg ved K.L. Rahbek

Danmark, Litteraturhistorie, Bibliotekshistorie, Litteraturvitenskap, Stilistikk, Dansk språk

Just Frøchen

"Gaa't i hundene" : naturstudier

1800-tallet, Litteraturhistorie, Romaner og noveller, Kjærlighet, Skjønnlitteratur, Utukt, Bohem

Dorothea Engelbrektsdatter

Digt fra Dorthe Engelbrechtsdatter Hardenbeck.

Litteraturhistorie, Norge, 1600-tallet

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Vedlegg til] Brev og Digt fra Dorthe Engelbrechtsdatter Hardenbeck.

Litteraturhistorie, Norge, 1600-tallet

Claus Pavels

Epilog av Pavels ved sidste dramatiske forestilning i denne saison.

1814

1800-tallet, Litteraturhistorie

Kantate (av religiøs natur).

Litteraturhistorie, Musikkhistorie, Kantate

Johan Andreas Wilhelm Büchner

Stadsfysikus Büchners vers i anl. Av kantaten over Claus Fasting.

1700-tallet, Litteraturhistorie, Musikkhistorie, Kantate

Irving Sigir

Avskrift av Sigirs artikkel om Shakespeares grav

1832

Litteraturhistorie, England, 1600-tallet, Shakespeare, William

Incognita

1817

Litteraturhistorie, England

Exerpter

Litteraturhistorie, England

Jens Mortensen Knag

Optegnelser af Jens Mortensen Knag paa Fauske i Søkelven (1684 – 1740).

1700-tallet, Kulturhistorie, Litteraturhistorie, 1600-tallet, Ordsprog, Ordtak, Ordspråk

Wilhelm Frimann Koren Christie; Westad, A.

”Et folkesagn.” W. F. K. Christie hånd og A. Westads hånd (?Jfr. Nr. V).

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Finnsk Folkesagn”.

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Folkesagn”.

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Jørgen Brunchorst

1877-1902.

Naturvitenskap, Litteraturhistorie