Fagforening 25


Ukjent

["Den typografiske forening" i Bergen]

Mann, Man, Gruppe, Group, Fagforening

Brødr. Larm

Bergens Sømandssamfund i opptog med fane i Fortunen 1892

1892-05-17

17. mai, Gate, Sjømann, Brostein, Fane, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[Møllearbeidernes forening]

Fane, Selskap, Arbeiderforening, Fagforening

Atelier KK

[Møllearbeidernes forening]

Fane, Selskap, Arbeiderforening, Fagforening

Atelier KK

[Møte i Folkets Hus]

1929-03-23

Kvinne, Woman, Mann, Man, Arbeiderforening, Møte, Fagforening, Møtesal

Atelier KK

[Møte i Folkets Hus]

Kvinne, Woman, Mann, Man, Arbeiderforening, Møte, Fagforening, Møtesal

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Talerstol, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Talerstol, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Byggeplass, Building site, Mur, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Byggeplass, Building site, Mur, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Talerstol, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Flag, Flagg, Musikkorps, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Fane, 1. mai, Arbeiderforening, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Lastebil, Fane, Trikk, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Lastebil, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Fane, 1. mai, Fagforening

Rolf Norvin

Bergens Handelsreisendes Forening

1957-10-30

Bygninger, Fagforening

Norvin Reklamefoto

Bergens Losse og Lastearbeiderforening

1960-10-23

Gruppeportrett, Mann, Man, Fagforening

Norvin Reklamefoto

Bergens Losse og Lastearbeiderforening

1960-10-23

Spiserom, Fagforening

Norvin Reklamefoto

Bergens Losse og Lastearbeiderforening

1960-10-23

Gruppeportrett, Mann, Man, Fagforening

Norvin Reklamefoto

Bergens Losse og Lastearbeiderforening

1960-10-23

Gruppeportrett, Mann, Man, Fagforening