Fagforening 27


Ukjent

["Den typografiske forening" i Bergen]

Mann, Fagforening, Gruppe

Sporveisreparatørenes forening; Johanna Bugge Olsen

Sporveisreparatørenes forening, Bergen 30 år : 20.des. 1918 - 20.des. 1948

Bergen, Jubileum, Fagforening, Sporveisreparatørenes forening

Brødr. Larm

Bergens Sømandssamfund i opptog med fane i Fortunen 1892

1892-05-17

17. mai, Sjømann, Gate, Fagforening, Brostein, Fane, Folketog

Atelier KK

[Møllearbeidernes forening]

Selskap, Fagforening, Fane, Arbeiderforening

Atelier KK

[Møllearbeidernes forening]

Selskap, Fagforening, Fane, Arbeiderforening

Atelier KK

[Møte i Folkets Hus]

1929-03-23

Kvinne, Mann, Fagforening, Arbeiderforening, Møte, Møtesal

Atelier KK

[Møte i Folkets Hus]

Kvinne, Mann, Fagforening, Arbeiderforening, Møte, Møtesal

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Gutt, Talerstol, Fane, 1. mai

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Gutt, Talerstol, Fane, 1. mai

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Fagforening, Folkemengde, Byggeplass, Mur, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Fagforening, Folkemengde, Byggeplass, Mur, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Gutt, Talerstol, Fane, 1. mai

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Musikkorps, Fane, 1. mai

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai, Arbeiderforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Lastebil, Fane, Trikk, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Lastebil, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai

Atelier KK

[Øvregaten]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Fagforening, Arbeiderforening

Rolf Norvin

Bergens Handelsreisendes Forening

1957-10-30

Bygninger, Fagforening

Norvin Reklamefoto

Bergens Losse og Lastearbeiderforening

1960-10-23

Gruppeportrett, Mann, Fagforening

Norvin Reklamefoto

Bergens Losse og Lastearbeiderforening

1960-10-23

Fagforening, Spiserom

Norvin Reklamefoto

Bergens Losse og Lastearbeiderforening

1960-10-23

Gruppeportrett, Mann, Fagforening

Norvin Reklamefoto

Bergens Losse og Lastearbeiderforening

1960-10-23

Gruppeportrett, Mann, Fagforening