Gull 4


Christopher Andreas Holmboe

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 12: Nordiske Guldbracteater

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Gull, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 13:

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Gull, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Carl Fredrik Kolderup

Guldforekomsterne i Alaska og tilgrænsende strøg.

Gull

Hans Henrik Reusch

Guldgravning i Finmarken.

Geologi, Gull