Regnskapsprotokoll 3


Regnskabsprotokol 1726-1861

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget, Regnskapsprotokoll

Regnskabsprotokol 1764-1826

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget, Regnskapsprotokoll

Regnskabsprotokol 1826-1861

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget, Regnskapsprotokoll