Ostefabrikk 16


Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

Interiør, Interior, Fabrikk, Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man, Dress, Kjole, Dress, Suit, Ostefabrikk

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Fabrikk, Gruppeportrett, Mann, Man, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Atelier KK

[Kvinnelige arbeidere ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Atelier KK

[Kvinnelig arbeider ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

Interiør, Interior, Fabrikk, Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man, Dress, Kjole, Dress, Suit, Innrammede bilder, Ostefabrikk

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Fabrikk, Gruppeportrett, Mann, Man, Arbeidsklær, Ostefabrikk

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Fabrikk, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Gruppeportrett, Arbeidsklær, Ostefabrikk

[Arbeider i maskinrom]

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Fabrikk, Arbeidsklær, Maskinrom, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1962-06-05

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Arbeidsklær, Fabrikkhall, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1957-10-09

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1962-06-05

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1957-10-09

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Bergens Bliktrykkeri A/S

1950-07-05

Flyfoto, Aerial photo, Blikktrykkeri, Ostefabrikk