Ostefabrikk 16


Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

Interiør, Kvinne, Gruppeportrett, Mann, Fabrikk, Kjole, Dress, Ostefabrikk

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Interiør, Gruppeportrett, Arbeider, Mann, Fabrikk, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Atelier KK

[Kvinnelige arbeidere ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Atelier KK

[Kvinnelig arbeider ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

Interiør, Kvinne, Gruppeportrett, Innrammede bilder, Mann, Fabrikk, Kjole, Dress, Ostefabrikk

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Interiør, Gruppeportrett, Arbeider, Mann, Fabrikk, Arbeidsklær, Ostefabrikk

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Interiør, Kvinne, Kvinner i arbeid, Gruppeportrett, Arbeider, Fabrikk, Arbeidsklær, Ostefabrikk

[Arbeider i maskinrom]

Interiør, Arbeider, Fabrikk, Arbeidsklær, Maskinrom, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1962-06-05

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Fabrikkhall, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1957-10-09

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1962-06-05

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1957-10-09

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Bergens Bliktrykkeri A/S

1950-07-05

Flyfoto, Blikktrykkeri, Ostefabrikk