Trematerialer 39


Gustav Brosing

Nordahlsgården

1957-06-29

Sjøbod, Havnebod, Forretningsgård, Tønne, Trematerialer

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen"]

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Trematerialer, Skyggelue

Borthen (øyelege)

Middagshvil ved Myrdalen

Landskap, Kvinne, Mann, Gutt, Trematerialer

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Trematerialer, Steinmur

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Trematerialer

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Arbeider, Mentalsykehus, Byggeplass, Trematerialer

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Soldat, Militæruniform, Arbeider, Kontaktkopi, Lastebil, 35 mm, Gruppe, Trematerialer, Offiser, Officer, FN, UNEF, Piggtråd, Mine

Knud Knudsen

Parti fra Faldeide i Nordfjord

Fjord, Kaianlegg, Naust, Trematerialer, Trelast

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger.

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Trematerialer, Færing, Striesekk

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger.

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Jente, Gutt, Naust, Hardangerbunad, Trematerialer, Færing, Reisekiste, Fløyte, Pynting

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Barn, Fjell, Vei, Fjord, Robåt, Bolighus, Mann, Naust, Hverdagsklær, Trematerialer, Færing, Hardangerjakt

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Hest, Fjord, Kaianlegg, Havnebod, Trematerialer, Striesekk, Hardangerjakt

Knud Knudsen

Parti af Vik, Eidfjord i Hardanger.

Tømmer, Fjord, Brygge, Robåt, Bolighus, Naust, Uthus, Trematerialer

Knud Knudsen

Udsigt fra Faleide i Nordfjord

Barn, Fjord, Brygge, Robåt, Bolighus, Hverdagsklær, Trematerialer

Knud Knudsen

Parti fra Faleide i Nordfjord.

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Gutt, Naust, Tønne, Trematerialer

Knud Knudsen

Parti fra Faleide i Nordfjord.

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Tønne, Trematerialer

Knud Knudsen

Parti fra Faleide i Nordfjord.

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Trematerialer

Knud Knudsen

Parti mellem Bulken og Vossevangen.

Jernbane, Trematerialer, Kvernhus, Vossebanen, Bygdesag

Knud Knudsen

Parti af Esefjorden i Sogn

Tømmer, Gård, Fjord, Naust, Trematerialer

Knud Knudsen

Faleide i Nordfjord.

Barn, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Kaianlegg, Naust, Steinhelle, Hverdagsklær, Tønne, Trematerialer, Karjol

Knud Knudsen

Gjendeboden i Jotunheim

Fjell, Friluftsliv, Turisme, Vann, Trematerialer, Grind, Steingjerde, Turisthytte

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Gatelys, Hest, Brygge, Robåt, Hestekjerre, Tønne, Trematerialer, Stige, Kran, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Gatelys, Hest, Brygge, Robåt, Hestekjerre, Reklameskilt, Sjøbod, Tønne, Trematerialer, Stige, Kran, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Valseverk, Trematerialer, Telefonstolpe, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Severin Kannelønning

[Skip under bygging. "Expedit". 680 T.B.R. 1901]

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Trematerialer, Skur, Helletak, Slipper & mek. Verksteder

Atelier KK

[Interiør. Møbelfabrikk ca. 1926. Sag maskineri, drivreimer.]

Arbeider, Mann, Verksted, Trematerialer, Sag, Snekkere & møbelforretninger, Snekker og møbelforretning

Atelier KK

[Interiør. Møbelfabrikk. Flere arbeidere i bakgrunnen ca. 1926]

Arbeider, Fabrikk, Trematerialer, Snekkere & møbelforretninger, Snekker og møbelforretning

Atelier KK

[Industriområde]

Trematerialer, Industriområde

Knud Knudsen

Gjendeboden i Jotunheim

Fjell, Friluftsliv, Turisme, Vann, Trematerialer, Grind, Steingjerde, Turisthytte

Knud Knudsen

Parti af Romsdalen

Fjell, Vei, Trematerialer, Arbeidsdoning, Dal

Knud Knudsen

Parti fra Heilbron 13-5.62

1862-05-13

By- og småsteder, Vei, Bro, Kanal, Næringsbygg, Trematerialer, Rekkverk, Fartøy

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arbeider, Trematerialer

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arbeider, Trematerialer

Norvin Reklamefoto

Bergens Mekaniske Verksted

1962-08-06

Mekanisk verksted, Trematerialer

Norvin Reklamefoto

Aksel Bruvik

1965-01-23

Trelastlager, Trematerialer, Trelasthandel, Tre- og papirindustri

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1961-03-28

Trematerialer, Industriområde, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Malekampanjen i Bergen

Gatelys, Oppdragsfoto, Postkasse, Trematerialer, Tregjerde, Treplank, Maling

Norvin Reklamefoto

[Adolph Bergs vei]

1953-09-12

Boligblokk, Sykkel, Byggeplass, Trematerialer, Drabantby, Eksteriør, Lagerskur, Rekkehus

Olai Schumann Olsen

Gård, Uthus, Tønne, Trematerialer