Ljå 28


[Slått]

Gutt, Ljå, Slåttefolk

Karl Tombre

[Tysnes?]

Jente, Gutt, Hverdagsklær, Bondekone, Høyonn, Høybør, Ljå

Underwood & Underwood

Haying on a little farm beside the river in the depths of the craggy Grönsdal, Norway

Kvinne, Fjell, Gård, Stereoskopfotografi, Oversiktsbilde, Mann, Elv, Bolighus, Skur, Hesje, Dal, Ljå, Torvtak, Hesjestaur

Kristen Dverhagen Irgens

Ovenfor Fosheimsæter

1906-08-17

Landskap, Kvinne, Barn, Hund, Mann, Jente, Gutt, Baby, Ryggsekk, Ljå, Gris

Enoch Djupdræt

[Jordbruk]

Hest, Høyonn, Ljå

Enoch Djupdræt

[Slått - Slåmaskin - Ljåslått]

Hest, Høyonn, Ljå

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Lundastöl.

1922-07-18

Kvinne, Hund, Mann, Gruppeportrett, Gutt, Hesje, Høyonn, Slipestein, Ljå

Christian Olai Heggland

[Høyonn]

Høyonn, Ljå, Rive

Christian Olai Heggland

[Sliping av ljå]

Kvinne, Militæruniform, Mann, Hatt, Kjole, Pipe, Slipestein, Ljå

Ingebrigt Lunde

[Stokkenes på Nordfjordeid.]

Gård, Familieportretter, Ljå, Rive

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Barn, Flyktning, Mann, Jente, Kylling, Brakker, Melkespann, Ljå, Hønsehus, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Flyktningleir, UNHCR

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Kvinne, Barn, Gård, Steinmur, Ljå, Rive

Knud Knudsen

Parti fra Bondalen, Søndmøre

Gård, Uthus, Ljå, Torvtak

Knud Knudsen

St. Olais Stol i Søndmøre

Fjell, Uthus, Trebalje, Slipestein, Ljå, Rive

Knud Knudsen

Parti fra Nordanger, Søndmøre

Gård, Mann, Uthus, Tun, Steingjerde, Ljå, Torvtak

Knud Knudsen

Høhæsjeng, Hardanger

Landskap, Kvinne, Mann, Hesje, Ljå, Hesjing

Knud Knudsen

Poteteshøstning i Hardanger

Kvinne, Mann, Flettet korg, Spade, Poteter, Potetopptak, Ljå, Trekjørel

Knud Knudsen

Støvlen i Lyngenfjord.

Fjell, Fjord, Bolighus, Uthus, Tine, Ljå, Torvtak

Knud Knudsen

Høhæsjing i Hardanger

Kvinne, Fjell, Mann, Hverdagsklær, Filthatt, Ljå, Hesjing

K. Knudsen & Co.

[Gruppebilde]

Kvinne, Barn, Bunad, Gruppeportrett, Kjole, Barnevogn, Kipe, Ljå, Rive

Knud Knudsen

[Skjold]

Kvinne, Mann, Bolighus, Hesje, Poteter, Ljå, Spann, Rive, Åkerbruk

Knud Knudsen

Lystgården Lien

Arbeider, Villa, Vei, Allé, Ljå, Lystgård, Gartner

Knud Knudsen

Parti fra Rise, Bondalen, i Søndmøre

Gård, Mann, Uthus, Hverdagsklær, Tun, Grind, Ljå, Torvtak

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Sand i Ryfylke]

Kvinne, Hest, By- og småsteder, Kirke, Oversiktsbilde, Turisme, Høykjøring, Ljå

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ulvik]

Kvinne, Bonde, Høyonn, Ljå

Marcus Selmer

[Fra Ask. Medlemmer av slekten, Selmer, Jordan, Floor, Krum, Holt, Nysom]

Familie og slekt, Parasoll, Kjole, Tjenestepike, Ljå, Gårdsgutt

Olai Schumann Olsen

[Florvågbakken, Askøy]

Kvinne, Gård, Vei, Bonde, Kyst, Øy, Hverdagsklær, Kipe, Hesje, Melkespann, Ljå

Ralph L. Wilson

Turen til Masfjorden sommeren 1905

Bord, Stol, Gård, Mann, Hesje, Ljå