Gater i Bergen 3

Samlinger knyttet til Gater i Bergen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0850
  • ubb-ms-0860-1

Ukjent

[Folkeliv og flagg på halv stang i Olav Kyrres gate]

Flag, Flagg, Husbygging, Gate, Oversiktsbilde, Folkeliv, Brostein, Trikkeskinner, Murhus, Trikk, Gater i Bergen

Sverre W. Monsen

[Sverre W. Monsens bygning på Vaskerelvgaten 26]

Gate, Butikk, Hestekjøretøy, Gater i Bergen

Trygve Schønfelder

Portrett Ivar Nørve m.fl.

1970-09-17

Portrett, Skuespiller, Gater i Bergen