Gymsal 4


Carl Bjørn Olsen

[Eliteturngruppen til Viking, Vikinghallen]

Jente, Turner, Idrettshall, Gymsal

Carl Bjørn Olsen

[Eliteturngruppen til Viking, Vikinghallen]

Jente, Turner, Idrettshall, Gymsal

Ukjent

Telavåg-fanger i gymsalen på Storetveit Skole.

Krigsfange, Gymsal

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Skole, Mann, Gutt, Undervisning, Verksted, Gymnastikk, Boksing, Korgfletting, Gymsal, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Kontaktkopi