Odel 3


Diplom datert 1330, 24. mars. Stavanger

1330-03-24

Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Eiendomshandel, Odel

Diplom datert 1331, 6. februar. Utvik (Nordfjord, Sogn og Fjordane)

1331-02-06

Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Arv, Kunngjøring, Odel, Stevning

Diplom datert 11. mars 1475, Gjerde (Voss, Hordaland).

1475-03-11

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Arv, Kunngjøring, Månedsmatsbol, Odel, 1400-tallet, Lagmenn