Plansjer 1


Forskjellige Plancher over Tilskuerpladsen.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Plansjer