Kongelig kunst- og rarietetskammer i Kjøbenhavn 1


Holger Jacobæus

Holger Jacobæus: Registratur over Det kgl. Kunst og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn, 1689.

1689-12-11

Danmark, 1600-tallet, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Kongelig kunst- og rarietetskammer i Kjøbenhavn, Registratur over ”Det kgl. Kunst- og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn”