Pergament 3


Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Tegning, Pergament, Varemagasin

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1825 samt Copier av endel Pergaments-Brever 1

1800-tallet, Norge, Prospekter, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Pergament, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Niels Griis Alstrup Dahl

Copier og oversættelser af Pergamentsbrever

Brev, Pergament, Antikvarisk materiale