Bergens borgervæbning 1

Samlinger knyttet til Bergens borgervæbning

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0356
  • ubb-ms-0496

Borgervæbningen i Bergen

Almindelige iagttagelser ved enhver batterikanons betjening

1800-tallet, Bergens borgervæbning