Skred 1


Peder Carolus Jonssøn Fylling

Fjellskred Abelseth

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, Sagn, Skred