Tøyrull 7


Atelier KK

[Butikkinteriør]

Tekstil, Frakk, Dress, Butikkinteriør, Klesforretning, Tøyrull

Atelier KK

[Butikkinteriør]

Tekstil, Dress, Butikkinteriør, Klesforretning, Tøyrull

Atelier KK

[Interiør Kløverhuset]

Mann, Lager, Manufakturhandel, Hylle, Tøyrull

Atelier K. Knudsen

[Butikkinteriør i Kløverhuset]

Butikkinteriør, Tøyrull

Atelier K. Knudsen

[Butikkinteriør i Kløverhuset]

Manufakturhandel, Butikkinteriør, Tøyrull

[Butikkinteriør i Kløverhuset]

Manufakturhandel, Butikkinteriør, Tøyrull

Atelier K. Knudsen

[Butikkinteriør i Kløverhuset]

Manufakturhandel, Butikkinteriør, Tøyrull