Mellager 3


Atelier KK

[Interiør fra A/S Ditlef Martens Brødfabrikk og Konditori]

Bakeri, Sekk, Bakere, Mellager

Atelier KK

[Interiør fra A/S Ditlef Martens Brødfabrikk og Konditori]

Bakeri, Lagerarbeider, Bakere, Mellager

Ukjent

[Bryggen]

Arbeider, Kaianlegg, Tønne, Fraktefartøy, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk, Mellager