Gårdsgutt 3


Oscar Hansen

Høet tages ind . 7/1900

Hest, Tjenestepike, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Høyonn, Landsted, Gårdsgutt

Gustav Brosing

Landmannsliv

Kvinne, Sau, Fjøs, Gårdsgutt

Marcus Selmer

[Fra Ask. Medlemmer av slekten, Selmer, Jordan, Floor, Krum, Holt, Nysom]

Familie og slekt, Parasoll, Kjole, Tjenestepike, Ljå, Gårdsgutt