Seterdrift 36


Ukjent

Hallingskarven og Præstholtsætrene

Seter, Ku, Panorama, Seterdrift

Ukjent

Sæterliv paa Haugastøl. Bergensbanen

Kvinne, Seter, Postkort, Ku, Mann, Paraply, Budeie, Seterdrift, Seterjente

Clement Oswald Skilbeck

[Stølshus med melkespann på trappen.]

Landskap, Fjell, Seter, Melkespann, Seterdrift

A. Tellefsen

[Støl på Voss]

Hest, Seter, Ku, Budeie, Seterdrift

Aune Kunstforlag

Opbrud fra sæteren.

Kvinne, Hest, Seter, Postkort, Ku, Mann, Geit, Kløvhest, Seterdrift

Theodor Kielland-Torkildsen

Jens Tronhus

Seter, Mann, Lue, Hverdagsklær, Sag, Skjorte, Laft, Seterdrift

Theodor Kielland-Torkildsen

[Kyr ved seter på Tydal]

Seter, Ku, Seterdrift

A. Kløve

Budeier på stølen Hedlo

Kvinne, Seter, Melkespann, Tjern, Budeie, Seterdrift

På Bauge sæter

Seter, Familie og slekt, Tønne, Trebalje, Seterdrift

Kristen Dverhagen Irgens

Grevskarsæter

1911-06-15

Barn, Ku, Gutt, Seterdrift, Seterjente

Kristen Dverhagen Irgens

Fekjaden

1915-08-29

Kvinne, Seter, Ku, Budeie, Seterdrift, Seterjente

Kristen Dverhagen Irgens

[Seter]

Kvinne, Seter, Ku, Budeie, Seterdrift

Mittet & Co.

Norge. Bondhusbræ, Sundal, Mauranger.

Landskap, Seter, Isbre, Ku, Seterdrift

Enoch Djupdræt

[Kyr på fjellet]

Landskap, Ku, Seterdrift

Enoch Djupdræt

[Okslasæter]

Landskap, Seter, Geit, Tresko, Budeie, Seterdrift

Enoch Djupdræt

[Budeie og gutt med sauer og kyr]

Landskap, Ku, Gutt, Tresko, Sau, Budeie, Seterdrift

Enoch Djupdræt

[Okslasæter]

Landskap, Seter, Ku, Geit, Tresko, Budeie, Seterdrift

Enoch Djupdræt

[Okslasæter]

Landskap, Seter, Geit, Tresko, Budeie, Seterdrift

Enoch Djupdræt

[Budeie med geit]

Landskap, Seter, Geit, Budeie, Seterdrift

Enoch Djupdræt

[Krosstølen, Krosdalen]

Seter, Ku, Oversiktsbilde, Seterdrift

Bjarne Heggland

[Kyr i fjellet]

Ku, Mann, Elv, Seterdrift

Bjarne Heggland

[Kyr i fjellet]

Kvinne, Ku, Mann, Elv, Seterdrift

Bjarne Heggland

[Budeie med ku]

Kvinne, Ku, Budeie, Seterdrift

Bjarne Heggland

[Budeie med ku]

Kvinne, Ku, Budeie, Seterdrift

Birger Huun

[Seter]

Kvinne, Seter, Geit, Seterdrift, Seterjente, Blikkspann

Knud Knudsen

Parti af Jostedalen mellem Sperle og Faaberg

Fjell, Bro, Elv, Seterdrift

Knud Knudsen

En Sæter

Seter, Ku, Seterdrift

Knud Knudsen

[Geiter]

Landskap, Geit, Seterdrift

Knud Knudsen

Hardanger: Fra Gjedestøl

Fjell, Foss, Geit, Seterdrift

Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Fra Gjedestøl

Gjeter, Geit, Barn i arbeid, Gutt, Hverdagsklær, Seterdrift

Lauritz Johan Bekker Larsen

Utsigt fra Gardshammer 1898.

Kvinne, Seter, Ku, Jente, Gutt, Budeie, Seterdrift

Sofus Madsen

Hodnaberg. Hvor vi fik verdens aller bedste rømmekolle

Fjell, Seter, Geit, Seterdrift

Olai Schumann Olsen

[Kvådalsseter ved Hodnaberg, Voss]

Seter, Melking, Gjeter, Ku, Geit, Budeie, Seterdrift

Olai Schumann Olsen

[Seter]

Seter, Melking, Ku, Torvtak, Budeie, Seterdrift

Olai Schumann Olsen

[Melking av ku]

Seter, Melking, Ku, Budeie, Seterdrift

Ralph L. Wilson

Tur til Bergsdalen, Hamlagrø, Fyksesund, Øistesjo, Nordheimsund, Tokagjeilet.

Seter, Ku, Helletak, Torvtak, Seterdrift