Kommunikasjon 4

Samlinger knyttet til Kommunikasjon

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1027-V

Hans Henrik Reusch; Oskar Emil Schiøtz; Johan Nicolai Hertzberg; Ludvig Henrik Benjamin Schmelck

Naturen. Nr. 6, Juni 1878, 2. årgang

Geografi, Fysikk, Kommunikasjon, Kjemi

Ukjent

Edisons Talemaskine

Kommunikasjon

Leonhard Hess Stejneger; Hans Geelmuyden; Carl Frederik Krafft; Ludvig Schulerud

Naturen. Nr. 1, Januar 1881, 5te. Aargang

Ornitologi, Kommunikasjon, Kjemi, Tidsregning

Carl Frederik Krafft

Om Telefonledninger

Kommunikasjon