Telegrafselskap 1


Atelier KK

[Interiør. Ekspedisjonshall hos Bergen Telegrafkontor ca. 1925]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Vindu, Søyler, Skrivebord, Offentlige kontorer, Telegrafselskap, Telegrafarbeider