Stavanger 8


Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Stavanger, Kors, Stenkors, Sola, Gravfelt, Ullandhaug, Rogaland

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 019

1835-09-30

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergens Museum, Urda

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 024

1835-04-02

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergens Museum, Urda

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 028

1835-03-12

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergens Museum, Urda