Skipsekspedisjon 6


Gustav Brosing

[Hjørnet Baneveien - Sukkerhussmuget - Sukkerhusbryggen]

1961-08-20

Gatelys, By- og småsteder, Butikk, Gate, Buss, Reklame, Reklameskilt, Trehusbebyggelse by, Smau, Tobakkhandel, Skipsekspedisjon, Askøyfergen

Carl Bjørn Olsen

[Kontoret til HSD, C. Sundts gate 33]

Interiør, Kontor, Office, Skipsekspedisjon, Kontorsjef, Dampskipsekspedisjon, Pult

Atelier KK

[Roald Amundsens ankomst til Bergen 1926]

Flag, Flagg, Portal, Havn, Balkong, Fane, Skipsekspedisjon, Girlander

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Einar Samuelsen skipsekspedisjon]

Kontor, Office, Mann, Skipsekspedisjon, Skrivebord, Skrivemaskin

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Einar Samuelsen skipsekspedisjon]

Kontor, Office, Mann, Skipsekspedisjon, Skrivebord, Skrivemaskin

Widerøe's Flyveselskap A/S

HSDs kai i Vågen

1970-08-24

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skipsekspedisjon