Hanseatene 12

Samlinger knyttet til Hanseatene

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0860-7
  • ubb-ms-0860-8
  • ubb-ms-1064

Dokument fra begynnelsen av 1700-tallet om “Die fünf öden Gründe”.

Ødegård, Brannvern, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendomsdokument, Grunnbrev, Bryggen, Hanseatene

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Testament, Bergen, Preken, Lovgivning, Handel, Privilegier, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Tyske kontor i Bergen, Handelshistorie, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Testament, Bergen, Lovgivning, Privilegier, Bergens byes privilegier, Tyske kontor i Bergen, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Knud Gyldenstierne

Knud Gyldenstierne, befalingsmann fra Bergenhus samt borgermester & raad og ingeniørenes anordning over gatene i Bergen

1625-10-10

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Knud Gyldenstierne

Brev fra befalingsmannen paa Bergenhus Knud Gyldenstierne til Kansleren Christian Friis, dat. Bergenhuus 30/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-30

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Brev fra borgermester & raad i Bergen til Knud Gyldenstierne, Bergenhuus 25/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-25

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Christian Friis

Kansler Christian Friis’s erklæring til Kongen 27/4 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-04-27

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Klage til Kongen fra Bergens borgere ang. opbringelsen og kapring av bergenske skibe og gods m. m., dat. Bergen 17/8 1631 med bilag

1631-08-17

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Kapring, Skipshandel

Bergens borgerskaps klage til Kongen over de Komtorske, dat. Bergen 20/7 1648

1648-07-20

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. fremmedes ulovlig handel m. m., dat Bergen 5/5 1655

1655-05-05

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. Bergens handel, dat. Bergen 30/5 1656.

1656-05-30

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen med 32 klagepunkter. Indleveret paa Bergenhus slot i august 1661

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden