Våpenhus 2


Alb. Gjørtz

Borgund Kirke

Kirke, Postkort, Steinmur, Våpenhus

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke 1924. Våpenhuset]

Kirke, Benk, Kirkeinteriør, Dør, Glassmaleri, Våpenhus