Våpenhus 2


Alb. Gjørtz

Borgund Kirke

Postkort, Kirke, Steinmur, Våpenhus

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke 1924. Våpenhuset]

Kirke, Kirkeinteriør, Dør, Benk, Glassmaleri, Våpenhus