Erindringer 1

Samlinger knyttet til Erindringer

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0790-A-40
  • ubb-ms-0790-A-50
  • ubb-ms-0831
  • ubb-ms-0851-j
  • ubb-ms-1987
  • ubb-ms-1988
  • ubb-ms-2006
  • ubb-ms-2017
  • ubb-ms-2037
  • ubb-ms-2042

Erich. Ludendorff

General Ludendorff's Krigserindringer 1914-1918

Første verdenskrig, Militærhistorie, Erindringer, Krigshistorie, Krigserindring