Illustratør 1


Peter Stuwitz

Peter Stuwitz's Dagbok, ført i Kristiania fra 19/10 1831-23/11 1832.

Kulturhistorie, Bergen vedk, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Dagbok, Illustratør