Manufacturhuset i Bergen vedk. 1

Samlinger knyttet til Manufacturhuset i Bergen vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0247
  • ubb-ms-0601
  • ubb-ms-0921

Ukjent

Grundebog over alle Grunder i Bergen med forklaring hos de som Nogen sig for Odel og Eye eller Pro Officio tilholder de Øvrige følger Manufactur Huuset Efter hans kongelig Mayest’s Allernaadigste Brev.

Bergen, 1600-tallet, Topografi, 1700-tallet, Jordebøker, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Grunnbok, Grunnbok Bergen, Manufacturhuset i Bergen vedk., Grundebøker