Poesi 21

Samlinger knyttet til Poesi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0049
 • ubb-ms-0090
 • ubb-ms-0093
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0281
 • ubb-ms-0349
 • ubb-ms-0396
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0399
 • ubb-ms-0403
 • ubb-ms-0408
 • ubb-ms-0409
 • ubb-ms-0412
 • ubb-ms-0413
 • ubb-ms-0414
 • ubb-ms-0415
 • ubb-ms-0416
 • ubb-ms-0417
 • ubb-ms-0418
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0433
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0542
 • ubb-ms-0544
 • ubb-ms-0586
 • ubb-ms-0596
 • ubb-ms-0611
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0662
 • ubb-ms-0729
 • ubb-ms-0730
 • ubb-ms-0732
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0752
 • ubb-ms-0754
 • ubb-ms-0755
 • ubb-ms-0756
 • ubb-ms-0775
 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0782
 • ubb-ms-0790-A
 • ubb-ms-0790-B
 • ubb-ms-0790-C
 • ubb-ms-0792
 • ubb-ms-0811-B
 • ubb-ms-0845-C
 • ubb-ms-0864
 • ubb-ms-0866-12
 • ubb-ms-0869

Otto Sandhaug

Hjarte-biv: Dikt

Dikt, Poesi

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

All’ inclita soavia potente e valorosa nazione danese le sequenti inscrizioni greche e latine trascritte da’ marmi sepolcrali; e da semplici pietre disotterrati e scoverte in Velia in provincia di Salerno nel regno di Napoli in Marzo dell’ anno 1828. Tiberio Testa dilucidatore

Arkeologi, Religion, Poesi, Antikken, Sverige, Kolonier, Gravminner, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Italia, Rettsprotokoll, Romerske indskrifter, Indskrifter fra Salerno, Sonette, Italiensk manuskript, Gravstein, Greske bystater, Latin

Gamla Göthiska Sagor.

Historie, Poesi, Sverige, Island, Gamla gøthiska sagor, Sagaer

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Danmark, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Poesi, Kirkehistorie, Genealogi

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prosa, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Forlik, Kirkehistorie, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Hans Mikkelsens Poetiske Efterretninger om Baron Holbergs Hendelser i Plutonis Riige.

1700-tallet, Dikt, Poesi, Poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige, Hans Mikkelsens poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige

B. W. Luxdorph: Poema in Caroli Gustavi transitum maris Balthici 1658.

Dikt, Poesi, Sverige, 1600-tallet, Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658, Baltiske hav

Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Danmark, Dikt, Poesi, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, Samlebind

Rimur af Printz Eberard og Sumilu Sultansdottur.

Dikt, Poesi, Island, Rimur av prins Eberard og Sulimu Sultansdottur

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Religion, Musikk, Historie, Dikt, Poesi, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania, Epilog av Pavels 1814, Dagbok, Kantate over Claus Fasting

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Lovgivning, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

Poesi, England

Danmark, Poesi, Frankrike

Poesi, England

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Johan Ludvig Heiberg; Henrik Hertz

Amors Geniestreger, Lystspil i 2 Acter, af H. Hertz

1800-tallet, Skuespill, Teater, Poesi, Drama, Vaudeville, Det Norske teater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakat

Øystein Orre Eskeland

Dæmring eller demring?

Nasjonalsosialisme, Oversettelse, Poesi