Poesi 20

Samlinger knyttet til Poesi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0049
 • ubb-ms-0090
 • ubb-ms-0093
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0281
 • ubb-ms-0349
 • ubb-ms-0396
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0399
 • ubb-ms-0403
 • ubb-ms-0408
 • ubb-ms-0409
 • ubb-ms-0412
 • ubb-ms-0413
 • ubb-ms-0414
 • ubb-ms-0415
 • ubb-ms-0416
 • ubb-ms-0417
 • ubb-ms-0418
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0433
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0542
 • ubb-ms-0544
 • ubb-ms-0586
 • ubb-ms-0596
 • ubb-ms-0611
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0662
 • ubb-ms-0729
 • ubb-ms-0730
 • ubb-ms-0732
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0752
 • ubb-ms-0754
 • ubb-ms-0755
 • ubb-ms-0756
 • ubb-ms-0775
 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0782
 • ubb-ms-0790-A
 • ubb-ms-0790-B
 • ubb-ms-0790-C
 • ubb-ms-0792
 • ubb-ms-0811-B
 • ubb-ms-0845-C
 • ubb-ms-0864
 • ubb-ms-0866-12
 • ubb-ms-0869

Otto Sandhaug

Hjarte-biv: Dikt

Dikt, Poesi

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

All’ inclita soavia potente e valorosa nazione danese le sequenti inscrizioni greche e latine trascritte da’ marmi sepolcrali; e da semplici pietre disotterrati e scoverte in Velia in provincia di Salerno nel regno di Napoli in Marzo dell’ anno 1828. Tiberio Testa dilucidatore

Arkeologi, Antikken, Religion, Poesi, Kolonier, Gravminner, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Italien vedk., Retsprotokoller, Romerske indskrifter, Indskrifter fra Salerno, Sonetter, Velia, Italiensk manuskript, Gravstein, Greske bystater, Latin

Gamla Göthiska Sagor.

Historie, Poesi, Island vedk., Sverrige vedk., Gamla gøthiska sagor, Sagaer

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Prester, Religion, Danmark-Norge, Poesi, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Enevoldstiden, Klage til kongen, Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Jacob Worms ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Nidvise

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

Kulturhistorie, Dikt, Religion, Poesi, 1700-tallet, Kirkehistorie, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Dikt, Prosa, Religion, Poesi, Forlik, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Vers, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Hans Mikkelsens Poetiske Efterretninger om Baron Holbergs Hendelser i Plutonis Riige.

1700-tallet, Dikt, Poesi, Poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige, Hans Mikkelsens poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige

B. W. Luxdorph: Poema in Caroli Gustavi transitum maris Balthici 1658.

Dikt, Poesi, 1600-tallet, Sverrige vedk., Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658, Baltiske hav

Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Dikt, Poesi, Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Danmark vedk., Samlebind

Rimur af Printz Eberard og Sumilu Sultansdottur.

Dikt, Poesi, Island vedk., Rimur av prins Eberard og Sulimu Sultansdottur

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lover, Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Kirker, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

England, Poesi

Danmark, Poesi, Frankrike

England, Poesi

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Topografi, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Johan Ludvig Heiberg; Henrik Hertz

Amors Geniestreger, Lystspil i 2 Acter, af H. Hertz

1800-tallet, Teater, Drama, Skuespill, Poesi, Vaudeville, Det Norske teater, Theater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakater